Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 0
.name.vn 82,000 52,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 275,000 275,000 275,000
.net 275,000 275,000 275,000
.org 275,000 275,000 298,100
.biz 387,200 398,200 376,200
.info 275,000 275,000 275,000
.asia 456,500 467,500 445,500
.mobi 539,000 550,000 528,000
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,178,100 1,189,100 1,167,100
.co 925,100 936,100 914,100
.us 325,600 336,600 313,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 42,900 628,100 606,100
.tel 486,200 497,200 475,200
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 1,105,500 1,116,500 1,094,500
.blog 925,100 670,000 914,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 286,000 297,000 286,000
.top 140,800 302,500 140,800
.in 348,700 359,700 348,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 1,038,400 1,049,400 1,038,400
.online 42,900 792,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 709,500 720,500 709,500
.company 250,800 261,800 250,800
.academy 770,000 781,000 770,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 709,500 720,500 709,500
.media 770,000 781,000 770,000
.website 42,900 475,200 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0942443000